Sökning: "high order"

Visar resultat 1 - 5 av 5096 avhandlingar innehållade orden high order.

 1. 1. High-Order Harmonics- Characterisation, Optimisation and Applications

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Claire Lyngå; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; high-harmonic generation; VUV spectroscopy; high-power lasers; Atomic and molecular physics; radiative lifetimes; XUV spectroscopy; Atom- och molekylärfysik; Fysicumarkivet A:1999:Lyngå;

  Sammanfattning : Recent advances in laser technology, with the development of extremely short-pulse, high-intensity lasers, have opened doors to new areas in atomic physics. By focusing light from an intense, short-pulse laser into a gas jet, the emission of high-order harmonics of the laser frequency has been studied. LÄS MER

 2. 2. Optimisation and Application of Intense High-Order Harmonic Pulses

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Lena Roos; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Coherent radiation; Optimisation; Multiphoton ionisation; Phase matching; Physics; Fysik; Atomic and molecular physics; Atom- och molekylärfysik; Laserteknik; Laser technology; High-power lasers; Short pulses; High-order harmonic generation; Short wavelength; Fysicumarkivet A:2001:Roos;

  Sammanfattning : The high-order harmonics that are created in the interaction between an intense laser pulse (around 1014 W/cm2) and a gas medium are studied. The high-order harmonic radiation is a relatively new source of coherent radiation in the short wavelength range. LÄS MER

 3. 3. Stable High-Order Finite Difference Methods for Aerodynamics

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Magnus Svärd; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Numerical Analysis; Numerisk analys; finite difference methods; high-order accuracy; summation-by-parts; stability; energy estimates; finite volume methods; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys; Scientific Computing; Beräkningsvetenskap;

  Sammanfattning : In this thesis, the numerical solution of time-dependent partial differential equations (PDE) is studied. In particular high-order finite difference methods on Summation-by-parts (SBP) form are analysed and applied to model problems as well as the PDEs governing aerodynamics. LÄS MER

 4. 4. High Order Symmetric Finite Difference Schemes for the Acoustic Wave Equation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Abraham Zemui; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; finite element method; mass lumping; high order; finite difference method; wave equation; Numerical Analysis; Numerisk analys;

  Sammanfattning : When someone speaks, or when a piano is played, sound waves are spread through the room. Physically the propagation of sound is governed by the acoustic wave equation. This thesis deals with the problem of finding solutions to this equation by numerical methods. LÄS MER

 5. 5. Generation of coherent short-wavelength radiation --- High-order harmonics and x-ray lasers

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Tomas Starczewski; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Atomic and molecular physics; short-wavelength radiation; coherence; high-intensity lasers; high-order harmonics; x-ray lasers; Atom- och molekylärfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den senaste utvecklingen av högintensitetslasrar har gjort det möjligt att studera nya fascinerande områden inom atomfysik. Två fenomen har studerats med Lunds Terawattlaser i intensitetsområdet 1013--1017 W/cm2: förstärkning av den spontana emissionen i plasmor från fasta strålmål och gasstrålmål, samt generering av övertonsstrålning av höga ordningar. LÄS MER