Sökning: "problematization"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet problematization.

 1. 1. Förnyelse med förhinder : Den riksdagspolitiska debatten om omställningen av energisystemet 1980-2010

  Författare :Ann-Sofie Kall; Jonas Anshelm; Vasilis Galis; Tomas Kåberger; Kajsa Ellegård; Per Högselius; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Renewable energy sources; energy politics; parliamentary debate; problematization; boundary object; Omställningen av energisystemet; förnybara energikällor; energipolitik; riksdagsdebatt; problematisering; gränsobjekt; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker hur omställningen av energisystemet har konstruerats i den riksdagspolitiska debatten, med fokus på förnybara energikällor. Utgångspunkten är det riksdagsbeslut som fattades 1980 och som innebar en omställning till förnybara energikällor. Studien bygger på textanalys av framför allt riksdagsprotokoll. LÄS MER

 2. 2. Problematizing Sustainable ICT

  Författare :Per Fors; Thomas Taro Lennerfors; Marcus Lindahl; Saara Taalas; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; Sustainable ICT; Sustainable human-computer interaction; Green IT; Problematization; Sustainable entrepreneurship; Engineering Science with specialization in industrial engineering and management; Teknisk fysik med inriktning mot industriell teknik;

  Sammanfattning : How should we understand the relationship between information and communication technology (ICT) and sustainability? Generally, it is assumed that while ICT products contribute to many environmental and social problems as they are produced and disposed of, the potential of using ICT to achieve a more sustainable society is immense. However, despite the fact that such a discourse is favored not only in the industrial but also in the political and academic spheres, we have yet to see this presumed sustainability-related potential of ICT fully exploited. LÄS MER

 3. 3. Shapeshifting Nature : Ambivalent Ways of Seeing the Non-Human World within Swedish National Park Tourism and its Visual Culture

  Författare :Emelie Fälton; Sofie Storbjörk; Johan Hedrén; Keri Cronin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Nature-Based Tourism; Discourse Analysis; Nature Culture; Representation; Problematization; Naturturism; Diskursanalys; Natur kultur; Representation; Problematisering;

  Sammanfattning : National parks are often assigned a self-identical role as protectors of valuable pieces of the non-human world, generally depicted as nature. Besides, many parks are also popular tourism destinations that attract millions of tourists each year. National park tourism and its visual culture impact how people relate to and see the non-human world. LÄS MER

 4. 4. Divergences, dissonances and disconnects : implementation of community-based accountability in India’s national rural health mission

  Författare :Rakhal Gaitonde; Anna-Karin Hurtig; Miguel San Sebastian; VR Muraleedharan; Sara Van Belle; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Action for Health; Community-based Accountability; Policy Implementation; Problematization; Institutional Perspective; National Rural Health Mission National Health Mission; Tamil Nadu; India; Public health; folkhälsa;

  Sammanfattning : Accountability of health systems to the individuals and communities they serve is increasingly recognized as a key aspect in efforts at health system strengthening. This has led to a greater focus on efforts to evolve systems that enable communities to hold health systems accountable. LÄS MER

 5. 5. Välja vara : En studie om gymnasieval, mässor och kampen om framtiden

  Författare :Martin Harling; Eva Reimers; Magnus Dahlstedt; Susanne Urban; Lisbeth Lundahl; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Educational practice; upper secondary school choice; marketization; inequality; subjectivation; problematization; discourse analysis; logics perspective; Pedagogiskt arbete; gymnasieval; marknadisering; ojämlikhet; subjektivering; problematisering; diskursanalys; logikperspektiv;

  Sammanfattning : Avhandlingen kartlägger och analyserar i fyra empiriska artiklar hur elevsubjekt konstrueras i skolans vardag och vilken roll marknadens principer spelar i dessa konstruktioner. I synnerhet fokuseras vilka logiker som konstituerar gymnasievalets praktiker, samt hur dessa legitimeras, tolkas och utmanas. LÄS MER