Sökning: "preceptorship"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet preceptorship.

 1. 1. Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter

  Författare :Bernhard von Below; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Undergraduate medical education; clinical education; clinical tutor; clinical clerkship; preceptorship; workplace; workplace learning; Sweden;

  Sammanfattning : Background and aim. Clinical tutors and work place learning are essential resources in modern undergraduate medical education. The aim of this thesis is to increase the knowledge of physicians’ perspective when serving as clinical tutors by studying and analysing their experiences of clinical tutorship. LÄS MER

 2. 2. Being in the space for teaching-and-learning the meaning of preceptorship in nurse education

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Kerstin Öhrling; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing; Omvårdnad;

  Sammanfattning : The aim of this study was to illuminate student nurses' and nurses' lived experience of preceptorship and develop an understanding of the meaning of being a preceptor and of teaching and learning in a preceptor-preceptee relationship during student nurses' clinical education on hospital wards. A phenomenological approach was applied to study the experiences of those who are living in an ongoing experience of preceptorship. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan som handledare. Innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en etnografisk studie

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Elisabeth Carlson; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nurses; Precepting; Clinical practice; Pedagogical techniques; Supportive and limiting conditions; Professional socialization; Interprofessional clinical training ward; Ethnography; Symbolic interactionism;

  Sammanfattning : Under de tre senaste decennierna har det skett stora förändringar i sjuksköterskeutbildningarna internationellt såväl som nationellt. De snabba samhälleliga förändringarna och dess effekter på hälso- och sjukvården kommer att kräva andra kompetenser i en förändrad sjuksköterskeroll. LÄS MER