Sökning: "clinical education"

Visar resultat 1 - 5 av 797 avhandlingar innehållade orden clinical education.

 1. 1. Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter

  Författare :Bernhard von Below; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Undergraduate medical education; clinical education; clinical tutor; clinical clerkship; preceptorship; workplace; workplace learning; Sweden;

  Sammanfattning : Background and aim. Clinical tutors and work place learning are essential resources in modern undergraduate medical education. The aim of this thesis is to increase the knowledge of physicians’ perspective when serving as clinical tutors by studying and analysing their experiences of clinical tutorship. LÄS MER

 2. 2. The clinical value of genetic analyses of bone and soft tissue tumors

  Detta är en avhandling från Division of Clinical Genetics, Lund University

  Författare :Charles Walther; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Tumörer i ben och mjukdelar är vanliga men utgör endast 1 % av alla maligna neoplasier. De elakartade tumörerna är ofta utmanande att diagnostisera pga deras relativt likartade morfologi samt att de är ovanliga. LÄS MER

 3. 3. Uncovering pain and caring for children in the pediatric intensive care unit : nurses’ clinical approach and parent’s perspective

  Detta är en avhandling från Karolinska Institutet

  Författare :Janet Mattsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nursing care; clinical judgment; pain; non-verbal children; PICU; caring culture; parental perspectives;

  Sammanfattning : Background: The thesis has a standpoint in a synthesis of caring science and educationscience from a clinical perspective. Children in a Pediatric Intensive Care Unit (PICU) are in an exposed position, dependent on nurses to acknowledge their needs. LÄS MER

 4. 4. Molecular Epidemiology of Breast Cancer

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Sophia Harlid; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast Cancer; Heritability; Methylation potential; CpG-SNPs; Common variants; Gene-environment interactions;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bröstcancer är den vanligaste cancerformen i världen bland kvinnor och bara i Sverige insjuknar varje år runt 7000 personer. Vi vet att omkring 10-15% av fallen troligen beror på ärftliga faktorer och det har under senare tid gjorts stora insatser för att klargöra exakt vilka arvsanlag som har betydelse för utveckling av sjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Patients in Clinical Cancer Trials Understanding, Motivation and Hope

  Detta är en avhandling från Uppala : Uppsala universitet

  Författare :Tove Godskesen; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancer; adults; clinical trials; phase 1 trials; phase 3 trials; patient information; patient education; informed consent; hope; Cancer; Adults; Clinical trials; Phase 1 trials; Phase 3 trials; Patient information; Patient education; Informed consent; Hope;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study participants' understanding of clinical cancer trials, and their motivation for participation. Of particular interest was the question of whether the patients hoped for a cure resulting from the trial. LÄS MER