Sökning: "clinical education"

Visar resultat 1 - 5 av 695 avhandlingar innehållade orden clinical education.

 1. 1. Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter. Kunskaper och erfarenheter

  Författare :Bernhard von Below; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Undergraduate medical education; clinical education; clinical tutor; clinical clerkship; preceptorship; workplace; workplace learning; Sweden;

  Sammanfattning : Background and aim. Clinical tutors and work place learning are essential resources in modern undergraduate medical education. The aim of this thesis is to increase the knowledge of physicians’ perspective when serving as clinical tutors by studying and analysing their experiences of clinical tutorship. LÄS MER

 2. 2. Nonsynostotic plagiocephaly: Prevention strategies in child health care

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Freda Lennartsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Assessments; child health; education; infants; intervention; nonsynostotic plagiocephaly; nurses’ instruction; parents; prevention; reversal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Frekvensen av lägesbetingad skallasymmetri har ökat efter införandet av rekommendationen att lägga spädbarn på rygg när de sover med syftet att förebygga plötsligt spädbarnsdöd. Den bästa möjligheten att påverka barnets skallform är under de första levnadsmånaderna. LÄS MER

 3. 3. Use of secondary preventive drugs after stroke

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Sjölander; Eva-Lotta Glader; Rune Dahlqvist; Marie Eriksson; Björn Wettermark; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; stroke; secondary prevention; drug use; equality; medication adherence; medication beliefs; medicin; Medicine; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology; samhällsfarmaci; Social Pharmacy;

  Sammanfattning : Background Stroke is a serious condition that can have significant impact on an individual’s health and is a significant burden on public health and public finances. Secondary preventive drug treatment after stroke is important for decreasing the risk of recurrent strokes. LÄS MER

 4. 4. Learning to be at a distance structural and educational change in the digitalization of medical education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Fanny Pettersson; Anders D. Olofsson; Tor Söderström; Christina Ljungberg; Andreas Lund; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Distance education; medical education; medical program; regionalized medical program; rural clinical school; digitalization; digital technologies; technology-enhanced learning; TEL; cultural-historical activity theory; CHAT; transition; transformation; conflicts; contradictions; dominant- non-dominant activities; levels of learning; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : As an expression of current challenges faced by contemporary societies, past decades have witnessed heavy demands for higher education to change and transform. One key question here has been the increased digitalization of higher education. LÄS MER

 5. 5. The Use of Laboratory Analyses in Sweden Quality and Cost-Effectiveness in Test Utilization

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mirja Mindemark; Anders Larsson; Lars-Olof Hansson; Per Simonsson; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; continuing medical education; cost control; cost savings; physician practice patterns; diagnostic tests; clinical chemistry; primary health care; health care costs; laboratory management; test utilization; trends; cost-effectiveness; inflammatory bowel disease; irritable bowel syndrome; calprotectin; cost avoidance; MEDICINE Chemistry Clinical chemistry; MEDICIN Kemi Klinisk kemi; Biomedical Laboratory Science; Biomedicinsk laboratorievetenskap;

  Sammanfattning : Laboratory analyses, essential in screening, diagnosis, treatment, and monitoring of disease, are indispensable in health care, but appropriate utilization is intricate. The overall aim of this thesis was to study the use of laboratory tests in Sweden with the objective to evaluate and optimize test utilization. LÄS MER