Sökning: "multi-YAG"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet multi-YAG.

 1. 1. High Repetition Rate Laser Diagnostics for Combustion Applications

  Författare :Johan Sjöholm; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; spray; diesel; optical engine; simultaneous; laser-induced fluorescence; fuel tracer; SLIPI; Raman; LII; laser diagnostic; combustion; high repetition rate; high-speed; PLIF; multi-YAG; LIF; fuel jet; Fysicumarkivet A:2012:Sjöholm;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår värld drivs av förbränning. Från den lilla elden som används vid matlagning till gigantiska gasturbiner och kolkraftverk som genererar en stor del av all elektricitet. Dessutom så drivs nästan alla fordon av förbränningsmotorer. LÄS MER

 2. 2. Laser Diagnostic Techniques with Ultra-High Repetition Rate for Studies in Combustion Environments

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Jimmy Olofsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; High-Speed; High Repetition Rate; LIF; PLIF; 3D Visualisation; Engine; Teknik; Technological sciences; Fysik; Physics; Combustion; Laserteknik; Laser technology; Laser-Induced Fluorescence; Laser Diagnostics;

  Sammanfattning : When conducting laser based diagnostics in combustion environments it is often desirable to obtain temporally resolved information. This can be due to several factors such as combustion taking place in a turbulent flow field, flame propagation from a spark plug in an initially quiescent combustible mixture, or rapid, multi-point fuel consumption in a homogeneous charge as a result of compression ignition in an engine cycle. LÄS MER

 3. 3. OH and Soot Optical Diagnostics for Combustion Applications for Combustion Applications

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Zheming Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :laser-induced fluorescence spectroscopy; Soot emission; combustion diagnostics; Fysicumarkivet A:2016:Li;

  Sammanfattning : Optical diagnostics are remote non-intrusive sensing techniques. The thesis work concerns the use of OH and soot optical diagnostics for combustion research.Internal combustion (IC) engines are widely used for the generation of power and for transportation purposes. LÄS MER

 4. 4. Application of Laser Techniques in Combustion Environments of Relevance for Gas Turbine Studies

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Andreas Lantz; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; PLIF; Laser-Induced Fluorescence; Combustion; Fuel visualization; LIF; Gas turbine; Flashback; Flame position; Swirling flame; Fysicumarkivet A:2012:Lantz;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Oberoende av vilket bränsle som används ger förbränning upphov till utsläpp av miljöfarliga gaser, såsom kväveoxider, svaveldioxider, kolmonoxid och oförbrända kolväten. Dessa ämnen bidrar till försurning, smog, växthuseffekten och kan skada ozonlagret. LÄS MER