Sökning: "micael dahlen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden micael dahlen.

 1. 1. The impact of consumer knowledge, information mode and presentation form on advertising effects

  Författare :Sanjay Nagaraj; Nils Enlund; Micael Dahlen; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Consumers consistently acquire information on product attributes available to them. In considering the many and varied effects of advertising a very central issue is how these attribute information in an ad is processed, that is, how consumers were able to comprehend and remember what an ad claimed. LÄS MER

 2. 2. The Rise of Luxury Brands Online : A study of how a sense of luxury brand is created in an online environment

  Författare :Anita Radón; Per Olof Berg; Miriam Salzer-Mörling; Micael Dahlén; Lars Strannegård; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Luxury; Luxury Brands; Brand Image; Brand Identity; Internet; Online Environment; Communities; Counterfeits.; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Luxury brands have only recently tapped into the online market in an attempt to increase revenues and expand their businesses. This leap onto the online world has resulted in several new challenges, including the luxury brand paradox. LÄS MER

 3. 3. If I can taste it, I want it... : sensory marketing in grocery retail stores

  Författare :Johan Swahn; Åsa Öström; Micael Dahlén; Örebro universitet; []
  Nyckelord :detaljhandel; konsumentbeteende; marknadsföring; reklam; semantik; sensorik; sensoriska beskrivningar; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Culinary Arts and Meal Science; Måltidskunskap; Måltidskunskap; Culinary Arts and Meal Science;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka hur man kan utveckla ett kognitivt baserat sensoriskt språk för olika produkter i detaljhandel och därefter använda det i marknadsföringen i butiksledet. Vidare undersökts om denna marknadsföring har någon effekt på konsumenternas val av produkt. LÄS MER