Sökning: "konstnärsrollen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet konstnärsrollen.

 1. 1. Randi Fisher - svensk modernist

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Linda Fagerström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Randi Fisher; Gender and art; Cultural Sociology; Pierre Bourdieu; Concretism; Men of 1947 ; Gender and art critiscism; Women artists self-portraits; Swedish modernism; Public art; Humanities; Humaniora;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genom att använda Griselda Pollock och Rozsika Parkers metod för feministisk konstforskning, är syftet att (å ena sidan) presentera nya fakta om en tidigare ?okänd? kvinnlig konstnär och hennes konst samt (å andra sidan) att kritiskt diskutera och dekonstruera konsthistorieskrivningen, dess diskurser, kategoriseringsmodeller, värdegrunder, explicita eller implicita ideologier, hierarkier och kanoniseringsprocesser. I centrum för avhandlingen står analyser av Fishers verk och frågeställningar kring den moderna konstnärsrollen. LÄS MER

 2. 2. Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Martin Sundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernism; Pop art; New realism; Minimal art; Romanticism; Ruins; Originality; Word and image; Elective affinity; Canon; Outsider; Artist s role; Material iconography; Jan Håfström; Swedish contemporary art; Postmodernism; Art history; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras för första gången den svenske konstnären Jan Håfströms (född 1937) konstnärskap från debuten 1966 fram till 2002 på ett omfattande sätt. Koncept knutna till modernism och postmodernism används som en ram och den komparativa diskussionen placerar konstverken i en internationell kontext. LÄS MER

 3. 3. Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet

  Detta är en avhandling från BTJ Seelig and Raster Förlag AB, Östgötagatan 27, SE-116 25 Stockholm, Sweden, tel +46-8-642 20 16

  Författare :Martin Olin; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; portraiture; absolutism; Charles XI; Charles XII; David Klöcker Ehrenstrahl; Art history; history of collection; 17th century art; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Porträtt av kungar, krigare, ämbetsmän och andra gestalter från den karolinska epoken (1654-1718) hade kring sekelskiftet 1900 en särställning i svensk kultur. Många konsthistoriker var inspirerade av den nationalromantiska diktar- och konstnärsgenerationen och tolkade de karolinska porträtten som symboler för Sverige och för en historiskt förankrad nationell identitet. LÄS MER