Sökning: "Randi Fisher"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Randi Fisher.

  1. 1. Randi Fisher - svensk modernist

    Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

    Författare :Linda Fagerström; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Randi Fisher; Gender and art; Cultural Sociology; Pierre Bourdieu; Concretism; Men of 1947 ; Gender and art critiscism; Women artists self-portraits; Swedish modernism; Public art; Humanities; Humaniora;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Genom att använda Griselda Pollock och Rozsika Parkers metod för feministisk konstforskning, är syftet att (å ena sidan) presentera nya fakta om en tidigare ?okänd? kvinnlig konstnär och hennes konst samt (å andra sidan) att kritiskt diskutera och dekonstruera konsthistorieskrivningen, dess diskurser, kategoriseringsmodeller, värdegrunder, explicita eller implicita ideologier, hierarkier och kanoniseringsprocesser. I centrum för avhandlingen står analyser av Fishers verk och frågeställningar kring den moderna konstnärsrollen. LÄS MER