Sökning: "dispersive materials"

Visar resultat 1 - 5 av 121 avhandlingar innehållade orden dispersive materials.

 1. 1. Nanoscale Characterisation of Barriers to Electron Conduction in ZnO Varistor Materials

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mattias Elfwing; Peter Lagerlöf; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science; ZnO varistor material; TEM; SEM; EBIC; ESEM; electron holography; Materialvetenskap; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; Solid State Physics; fasta tillståndets fysik;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis is concerned with the microstructure of zinc oxide varistor materials used in surge protecting devices. This class of material has been characterised with special emphasis on the functional microstructure and the development of the microstructure during sintering. LÄS MER

 2. 2. Ti3SiC2 synthesis from TiC and Si powders

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Ida Kero; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science - Construction materials; Teknisk materialvetenskap - Konstruktionsmaterial; Engineering Materials; Materialteknik;

  Sammanfattning : The aim of this work was to produce Ti3SiC2 from TiC and Si powders and to investigate process parameters with respect to optimised Ti3SiC2 yield. The reaction pathway of Ti3SiC2 formation and the thermochemical degradation reactions were examined. LÄS MER

 3. 3. Delubrication of Chromium Prealloyed Powder Metallurgy Steels

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Seshendra Karamchedu; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; alloyed sintered steels; delubrication; surface oxide; sintering atmosphere; processing atmosphere control; lubricant;

  Sammanfattning : Consolidation of steel components produced by means of powder metallurgy (PM) is achieved typically through compaction and sintering. During consolidation, final dimensions of the part are already achieved after compaction, while sintering imparts strength to the components. LÄS MER

 4. 4. A Method for Dispersive Split Hopkinson Pressure Bar Analysis Applied to High Strain Rate Testing of Spruce Wood

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Svante Widehammar; Karl-Gustav Sundin; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Materials science; split Hopkinson; wave propagation; dispersion; Hamilton s principle; strain rate; calibration; spruce; wood; Materialvetenskap; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap; teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära; Technical Physics;

  Sammanfattning : En metod för dispersiv analys av försök med delad hopkinsonstång tillämpad på provning av granved vid hög töjningshastighetSyftet var att etablera en metod för att studera sambandet mellan spänning och töjning för granved vid hög töjningshastighet. Detta åstadkoms genom att anpassa och något vidareutveckla tekniken med delad hopkinsonstång ("Split Hopkinson Pressure Bar", SHPB). LÄS MER

 5. 5. Minerals and their dispersive interaction with bitumen

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Åsa Laurell Lyne; Björn Birgisson; Xiaohu Lu; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; bitumen; aggregate; mineral; adhesion; stripping; refractive index; Hamaker constant; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER