Sökning: "Solid State Physics"

Visar resultat 1 - 5 av 296 avhandlingar innehållade orden Solid State Physics.

 1. 1. Transport Studies of Local-Gate Defined Quantum Dots in Nanowires

  Detta är en avhandling från Solid State Physics

  Författare :Carina Fasth; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semiconductory physics; Fysik; Physics; quantum devices; nanowire; quantum dot; Halvledarfysik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvantprickar är objekt där elektroner är instängda i en mycket liten volym (av storleksordningen 100 nanometer i varje riktning). I den här avhandlingen har vi studerat kvantprickar definierade i nanotrådar av halvledarmaterial. LÄS MER

 2. 2. Resonant Tunneling in Laterally Confined Quantum Structures

  Detta är en avhandling från Division of Solid State Physics, Department of Physics, Lund University,Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Boel Gustafson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; gravitation; relativity; quantum mechanics; classical mechanics; Mathematical and general theoretical physics; Fysik; Physics; High peak-to-valley ratio; Lateral confinement; Quantum dots; Resonant tunneling; Self-assembled quantum dots; Schottky depletion; Buried metal gate; Electron transport; Magnetic-field dependence; Energy level width; Tunneling transistors; Mode coupling; statistical physics; thermodynamics; Matematisk och allmän teoretisk fysik; klassisk mekanik; kvantmekanik; relativitet; statistisk fysik; termodynamik; Technological sciences; Teknik; Fysicumarkivet A:2001:Gustafson;

  Sammanfattning : In the thesis, three-dimensionally confined resonant tunneling structures were studied experimentally. Two approaches were used for obtaining quantum confinement: gate-defined lateral constriction of double barrier structures, and epitaxial growth of self-assembled quantum dots. LÄS MER

 3. 3. Optical Studies and Applications of Single Quantum Dots

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Valéry Zwiller; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; time resolved photoluminescence; Physics; Fysik; Semiconductory physics; Halvledarfysik; Condensed matter:electronic structure; electrical; magnetic and optical properties; supraconductors; magnetic resonance; relaxation; spectroscopy; Kondenserade materiens egenskaper:elektronstruktur; egenskaper elektriska; magnetiska och optiska ; supraledare; spektroskopi; magnetisk resonans; microphotoluminescence; microcavities; photoluminescence; quantum optics; nano-optics; photonics; low dimensional structures; quantum dots; Fysicumarkivet A:2001:Zwiller;

  Sammanfattning : The luminescence from single quantum dots has been studied. Single dot photoluminescence was studied under continuous as well as under pulsed excitation. Time-resolved studies revealed fast relaxations in quantum dots. The time resolved measurements were fitted with a set of rate equations. LÄS MER

 4. 4. Densities and Sizes of Self-assembled Quantum Dots Grown by MOVPE

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Jonas Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Self-assembled quantum dots; Metal organic vapour phase epitaxy; Physics; Stranski-Krastanow; Fysicumarkivet 2000:Johansson; Halvledarfysik; Semiconductory physics; Fysik;

  Sammanfattning : This thesis is based on results concerning the formation of semiconductor self-assembled quantum dots. The quantum dots have been grown by metal organic vapour phase epitaxy in the Stranski-Krastanow growth mode. LÄS MER

 5. 5. Metal and Semiconductor Nanocrystals for Quantum Devices

  Detta är en avhandling från Solid State Physics, Lund University

  Författare :Martin Magnusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermal and mechanical properties; quantum devices; nanocrystals; nanoparticles; gold; aerosol technology; tungsten; gallium arsenide; indium phosphide; semiconductors; thermal charging; nanoxerography; single electron transistors; nanowhiskers; Physics; Fysik; Semiconductory physics; Condensed matter:stucture; Halvledarfysik; crystallography; phase equilibria; Kondenserade materiens egenskaper:struktur; egenskaper termiska och mekaniska ; kristallografi; fasjämvikt; Fysicumarkivet A:2001:Magnusson;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver tillverkning av partiklar av metaller och halvledare samt dessas användning i nya typer av elektroniska komponenter och nanostrukturer. Partiklarna tillverkas med aerosolteknik, dels med kända metoder och dels med nyutvecklade. LÄS MER