Sökning: "biofilmer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet biofilmer.

 1. 1. Acid Tolerance of Streptococcus Mutans Biofilms

  Författare :Jessica Neilands; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Acid tolerance; Streptococcus mutans; Biofilms; Acid stress; Fluoride;

  Sammanfattning : Mikrobiologisk forskning har till stor del bedrivits genom att man odlat bakterier i näringslösningar och på agarplattor och sedan studera bakterierna på olika sätt. Detta sätt att odla bakterier överensstämmer inte särskilt bra med hur bakterier växer i verkligenheten. LÄS MER

 2. 2. Investigation of a Biofilm Reactor Model with Suspended Biomass

  Författare :Alma Masic; Matematik LTH; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wall attachment; suspended growth; substrate removal; reactor; biofilm; CSTR; mathematical model; MBBR; nitrification; optimization;

  Sammanfattning : Biofilms are compact, sessile microbial communities that attach to surfaces in aqueous environments. In wastewater treatment, they are especially important for removal of phosphorus and nitrogen, which, if released into a receiving water body, can cause severe eutrophication. LÄS MER

 3. 3. On Ca²+ incorporation and nanoporosity of titanium surfaces and the effect on implant performance

  Författare :Victoria Fröjd; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dental implants; osseointegration; biofilms; oral mucosa;

  Sammanfattning : Dentala implantat är en väletablerad behandling för att ersätta förlorade tänder med långsiktigt goda resultat. Det finns en uppsjö av implantat med olika ytor på marknaden och bakom dessa ligger stora forskningssatsningar. LÄS MER

 4. 4. Effect of surface characteristics on cellular adherence and activity

  Författare :Marjan Dorkhan; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bacteria; microbial biofilm; dental implant; streptococci; oral bacteria; salivary pellicle; early colonizers; titanium oxide; microbial activity; oral keratinocytes; gingival fibroblasts; cell attachment; surface modification; anodic oxidation; anatase;

  Sammanfattning : Ersättning av förlorade tänder med tandimplantat är numera en vanlig behandlingsmetod med generellt goda resultat. Antalet implantatsystem på den internationella marknaden har ökat kraftigt under senare år. LÄS MER

 5. 5. ToF-SIMS as a tool for analysing organic material in geological samples -Fluid inclusions and beyond

  Författare :Sandra Siljeström; Jukka Lausmaa; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Organic material; ToF-SIMS; Other earth sciences; Övrig geovetenskap; geokemi; Geochemistry;

  Sammanfattning : In situ analysis of organic material in rocks has potential to answer questions in geochemistry, astro- and geobiology. Recently, successful studies which included in situ analyses of geological samples with time-of-flight secondary ion mass spectrometry (ToF-SIMS) were carried out. LÄS MER