Sökning: "biofilm"

Visar resultat 1 - 5 av 163 avhandlingar innehållade ordet biofilm.

 1. 1. Battling Bacterial Biofilm - antibiotic regimens targeting Grampositive pathogens in biofilm

  Detta är en avhandling från Anna Holmberg

  Författare :Anna Holmberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biofilm; antibiotic susceptibility; prosthetic joint infection; MBEC; Enterococcus faecalis; Enterococcus faecium; Propionibacterium acnes.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår hud och våra slemhinnor är ständigt koloniserade med bakterier som lever i fredligt samspel med vår organism. Dessa bakterier tillhör vår normalflora och kan indelas i kommensaler respektive opportunistiska bakterier. LÄS MER

 2. 2. New Dimensions of Moving Bed Biofilm Carriers : Influence of biofilm thickness and control possibilities

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :MARIA PICULELL; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biofilm control; biofilm thickness; biological wastewater treatment; carrier; moving bed biofilm reactor; nitrification; nitritation; organic removal; process optimization; scaling; suspended growth;

  Sammanfattning : The moving bed biofilm reactor (MBBR) is a biological wastewater treatment process in which microorganisms grow as biofilms on suspended carriers. Conventionally, MBBRs are mainly designed and optimized based on the carrier surface area, neglecting the dynamic relationship between carrier design, reactor operation and biofilm characteristics, such as biofilm thickness and the composition of the microbial community. LÄS MER

 3. 3. Investigation of a Biofilm Reactor Model with Suspended Biomass

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Alma Masic; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; wall attachment; suspended growth; substrate removal; reactor; biofilm; CSTR; mathematical model; MBBR; nitrification; optimization;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hantering av avlopp och avfall är en del av alla människors vardag. Vår hälsa och miljö påverkas av metoderna vi tillämpar för att ta hand om rester från hushåll och industrier. LÄS MER

 4. 4. Adhesion-related interactions of Actinomyces and Streptococcus biofilm bacteria

  Detta är en avhandling från Umeå : Odontologi

  Författare :Mirva Drobni; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; biofilm; Actinomyces; Streptococcus; adhesion; ODONTOLOGY Cariology; ODONTOLOGI Cariologi;

  Sammanfattning : Adhesion of bacteria is a key event in biofilm formation and is mediated by bacterial adhesins recognising host or bacterial partner receptors. In oral biofilm formation, primary Actinomyces and Streptococcus colonizers adhere to salivary pellicle proteins such as proline-rich proteins (PRPs) as well as to mucosal surfaces. LÄS MER

 5. 5. Prevention of Biofilm Formation on Silicone Rubber Materials for Outdoor High Voltage Insulators

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Sevil Atari Jabarzadeh; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; High voltage insulator; silicone rubber; biofouling; biofilm; biocide; superhydrophobicity; self-cleaning; hierarchical roughness;

  Sammanfattning : Microbial colonization on the surface of silicone rubber high voltage outdoor insulators often results in the formation of highly hydrated biofilm that influence the surface properties, such as surface hydrophobicity. The loss of hydrophobicity might lead to dry band formation, and, in the worst cases, flashover and failure of the insulator. LÄS MER