Sökning: "Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti.

  1. 1. Sverigedemokraternas budskap 2005-2010 : en retorisk studie av ett annorlunda parti

    Detta är en avhandling från Örebro : Örebro university

    Författare :Simon Oja; Örebro universitet.; [2015]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Retorik; Rhetoric; Sweden Democrats; rhetoric; argumentation; visual rhetoric; politics; debate; Toulmin; ideology;

    Sammanfattning : This thesis originates from an interest in the relationship between rhetoric and democracy and how a society deals with controversial ideas. In Swedish politics, the Sweden Democrats is an exemplification of this. LÄS MER