Sökning: "Optimisation"

Visar resultat 1 - 5 av 489 avhandlingar innehållade ordet Optimisation.

 1. 1. Maxillofacial cone beam computed tomography (CBCT) : : aspetcs on optimisation

  Detta är en avhandling från Faculty of Odontology, Malmö University

  Författare :Ayman Al-Okshi; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; CBCT; OPTIMISATION; DOSAGE; CBCT; OPTIMISATION; DOSAGE;

  Sammanfattning : Inom odontologisk såväl som inom medicinsk radiologi sker en snabb utveckling av nya tekniker. Nya metoder för att kunna diagnosticera och följa sjukdomsförlopp över tid introduceras. Cone-Beam Computed Tomography (CBCT) är en sådan ny teknik, som introducerades inom odontologin under sent 1990-tal. LÄS MER

 2. 2. Glulam timber arches Strength of splices and reliability-based optimisation

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Nils Olsson; Mittuniversitetet.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Timber Arches; Glulam; Reliability; Optimisation; Reliability-based optimisation; Träbyggnad; Timber Structures;

  Sammanfattning : Arch structures are very sensitive to changes in the distribution of the load as well as to changes in their shape. A slight change in the load distribution may imply internal forces for which the arch is not designed. LÄS MER

 3. 3. An Optimisation Approach to Cartographic Generalisation

  Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

  Författare :Lars Harrie; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; incremental generalisation; multiple representation; least-squares method; optimisation; cartographic constraints; displacement; cartographic generalisation; graphic generalisation; map production; object-oriented spatial databases; Physical geography; geomorphology; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Technological sciences; Teknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Idag lagras allt fler kartor digitalt och nya metoder krävs för att förbättra denna digitala hantering. Ett område som studerats under senare tid är automatiska metoder för kartografisk generalisering. LÄS MER

 4. 4. Optimisation of Manufacturing Systems Using Time Synchronised Simulation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers

  Författare :Bo Svensson; Högskolan Väst.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Manufacturing engineering and work sciences Manufacturing engineering; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Produktion och arbetsvetenskap Produktionsteknik; Manufacturing and materials engineering; Produktions- och materialteknik; Simulation based optimisation; virtual manufacturing; industrial control system; PLC; continuous simulation; parameter tuning; optimisation methods; industial control system; simulation based optimisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Liquidity and Portfolio Optimisation

  Detta är en avhandling från Birmingham : Aston University

  Författare :Björn Hagströmer; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stock market; liquidity; systematic liquidity; portfolio optimisation; high-frequency data; SOCIAL SCIENCES Business and economics Economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Nationalekonomi;

  Sammanfattning : This thesis presents research within empirical financial economics with focus on liquidity and portfolio optimisation in the stock markets. The discussion on liquidity is focussed on measurement issues, including TAQ data processing and measurement of systematic liquidity factors. LÄS MER