Sökning: "I rosa slutna rum"

Hittade 1 avhandling innehållade orden I rosa slutna rum.

  1. 1. I föränderliga och slutna rosa rum : en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola

    Författare :Sara Frödén; Moira von Wright; Bo Dahlin; Inger Eriksson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; children; Steiner Waldorf; pre-school; spirituality; rituals; ritualization; performativity; place; decoding; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : The aim of this study is to generate new knowledge of the educationalpractice of a pre-school and of how it may contribute to the understandingof doing gender. The ethnographic study examines the place and practiceof a Steiner Waldorf pre-school, and it focuses specifically on materiality,age, spirituality and the intentions of the pre-school teachers. LÄS MER