Sökning: "perifer intravenös infart anna lundgren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden perifer intravenös infart anna lundgren.

  1. 1. Perifer intravenös infart i klinisk rutin : Utveckling av omvårdnadsrutiner för att minska risken för komplikationer

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Anna Lundgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Peripheral cannulation; thrombophlebitis; complication; time in situ; care and handling; documentation; nursing education; evidence-based care; risk factors; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : The general aim was to study the way nurses plan, take care of and document a peripheral intravenous cannula (PIV) line related to complications, and to give a basis for quality assurance in surgery and internal medicine wards. The methods used were examination of patients' records, interview of patients and nurses, and observation of the cannula and its insertion area. LÄS MER