Sökning: "Necdin"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Necdin.

  1. 1. Regulation of gene transcription by the thyroid hormone receptors

    Författare :Maria Nygård; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :Thyroid hormone receptors; T3; cell differentiation; gene regulation; E2F-1; Necdin; TRH; nTRE; RXR; NCoR; XAP-2;

    Sammanfattning : Thyroid hormone (TH) has important effects on postnatal development as well as on adult metabolic homeostasis. TH meditates its effects through different isoforms of the thyroid hormone receptors (TRs) encoded by the TRalpha and TRbeta genes, respectively. TRs belong to the nuclear hormone receptor superfamily. LÄS MER