Sökning: "Malin Skog"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Malin Skog.

 1. 1. Experiences of Screening for Postpartum Depression in Non-Native-Speaking Immigrant Mothers in the Swedish Child Health Services. Nurses’ and Mothers’ Perspectives

  Författare :Malin Skog; Barns och familjers hälsa; []
  Nyckelord :Nursing Assessment methods; Child Health; depressive symptoms; Mothers: psychology;

  Sammanfattning : Postpartum depression (PPD) är ett globalt folkhälsoproblem. Mödrar som migrerar till ett annat land har en ökad risk att drabbas av PPD. Före-komsten av PPD bland utlandsfödda mödrar beräknas vara så hög som 20 procent, vilket nästan är dubbelt så hög som bland inhemsk västerländsk befolkning. LÄS MER

 2. 2. Sex and violence in lobsters - a smelly business

  Författare :Malin Skog; Biologiska institutionen; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; dominance; urine signals; recognition; Aggressive behaviours; intermoult mating; sexual dimorphism; European lobster; chemical communication; Homarus gammarus; aesthetasc morphology;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the chemical communication involved in aggressive and reproductive behaviours in the European lobster (Homarus gammarus). Both male and female H. gammarus established and maintained dominance, but the sexes used different strategies for dominance maintenance. LÄS MER

 3. 3. Mjukvarumiljöer för gemenskap : En studie av nätgemenskap, teknik och kultur

  Författare :Daniel Skog; Erik Stolterman; Malin Sveningsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mjukvarumiljö; nätgemenskap; nätkultur; social interaktion; teknik; etnografi; Internet; Informatics; Informatik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om mötesplatser på Internet, där så kallade nätgemenskaper uppstår. En viktig beståndsdel i varje nätgemenskap utgörs av mjukvarumiljön som skapar förutsättningar för Internetbaserad social interaktion. LÄS MER