Sökning: "Mjukvarumiljö"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Mjukvarumiljö.

  1. 1. Mjukvarumiljöer för gemenskap : En studie av nätgemenskap, teknik och kultur

    Författare :Daniel Skog; Erik Stolterman; Malin Sveningsson; Umeå universitet; []
    Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mjukvarumiljö; nätgemenskap; nätkultur; social interaktion; teknik; etnografi; Internet; Informatics; Informatik;

    Sammanfattning : Denna avhandling handlar om mötesplatser på Internet, där så kallade nätgemenskaper uppstår. En viktig beståndsdel i varje nätgemenskap utgörs av mjukvarumiljön som skapar förutsättningar för Internetbaserad social interaktion. LÄS MER