Sökning: "Le Corbusier"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Le Corbusier.

 1. 1. Le Corbusier och Ville radieuse : Att skriva den moderna staden

  Författare :Johan Linton; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; stadsbyggnadshistoria; Stadsbyggande; Le Corbusier; arkitekturteori;

  Sammanfattning : Denna doktorsavhandling behandlar Ville radieuse – den stadsbyggnadsteori som den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier (1887-1965) utvecklade under 1930-talet och presenterade i boken La ville radieuse som publicerades 1935. Det var den mest omfattande bok Le Corbusier någonsin publicerade och den där han mest utförligt redogjorde för sin syn på den moderna staden. LÄS MER

 2. 2. Le Corbusiers maskin, industriella spår i ett arkitekturtänkande

  Författare :Johan Linton; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANITIES; Le Corbusier; industrialisering; arkitekturteori; modern arkitektur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Glasmåleri, modernitet och modernism : studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955

  Författare :Helen Fuchs; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Stained glass; Modernism; Media-specific; World Fairs; Georges Rouault; Henri Matisse; Le Corbusier; Art Sacré; Assy; Vence; Art history; Ronchamp; Modernity; Konsthistoria;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to analyse the status of new stained glass from 1851-1955. The point of departure is that, despite stained glass having been part of the ?uvre of many well-known artists, it is often not included in the general history of art. LÄS MER

 4. 4. Evolutionary Materialism: Towards a Theory of Anticipatory Adaptive Assemblages

  Författare :Magnus Larsson; Magnus Wålinder; Andreas Falk; Olga Popovic Larsen; KTH; []
  Nyckelord :Building materials; multi-objective optimisation; genetic algorithms; evolutionary architecture; material phase transitions; generative LCA; parametric epistemic things; presilience; postponism; anticipation; adaptation; simulation; Grasshopper; Byggnadsmaterial; flermålsop2mering; gene2ska algoritmer; evolu2onär arkitektur; materialbaserade fasövergångar; genera2v LCA; parametriska epistemiska 2ng; presiliens; postponism; antecipa2on; adap2on; simulering; Grasshopper; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation into how meta-heuristic multi-objective optimisation processes (genetic algorithms driven by evolutionary solvers) can bring about materials-related advantages in architectural performance. It redefines the architect’s and engineer’s role from being designers of a singular space or structure to being designers of entire species of spaces, and discusses a particular method – anticipatory adaptive assemblages (AAA) – that allows such processes to produce many generations of design iterations that eventually yield individuals optimised for a set of predefined objectives. LÄS MER

 5. 5. Stads- och trafikplaneringens paradigm : en studie av SCAFT 1968, dess förebilder och efterföljare

  Författare :Anders Hagson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; design; road pattern; traffic environment; urban planning; network; separation; differentiation; principles; road accidents;

  Sammanfattning : Swedish towns have been developed according to the planning guidelines issued by the National Road Administration and the National Board of Urban Planning in 1968; SCAFT 1968 Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet (The SCAFT Guidelines 1968 Principles for urban planning with respect to road safety). The five principles for urban planning suggested are; Locating activities and functions, Separating different classes of traffic, Differentiation within each road network, Clearness, simplicity and uniformity as well as Neighbourhood units. LÄS MER