Le Corbusier och Ville radieuse : Att skriva den moderna staden

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning: Denna doktorsavhandling behandlar Ville radieuse – den stadsbyggnadsteori som den fransk-schweiziske arkitekten Le Corbusier (1887-1965) utvecklade under 1930-talet och presenterade i boken La ville radieuse som publicerades 1935. Det var den mest omfattande bok Le Corbusier någonsin publicerade och den där han mest utförligt redogjorde för sin syn på den moderna staden. Trots Le Corbusiers stora inflytande på modernt stadsbyggande och trots hans betydelse som arkitekt och arkitekturteoretiker generellt har boken fått relativt lite uppmärksamhet i stadsbyggnadsdiskussioner och historiska studier. Avhandlingen är skriven för att lämna ett bidrag avseende den bristen, och för att lämna material till det vetenskapliga samtalet om Le Corbusier i Sverige. Studien utgörs av en ingående beskrivning av teorins tillkomst genom en läsning av Le Corbusiers olika texter och den innehåller också en noggrann presentation av bokens innehåll och sammansättning. På det sättet analyseras Le Corbusiers skrivande utifrån såväl hans teoretiska som praktiska arbete. Avhandlingen kommenterar också Ville radieuse i förhållande till frågor om hållbart stadsbyggande.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.