Sökning: "Byggnadsmaterial"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade ordet Byggnadsmaterial.

 1. 1. Evolutionary Materialism: Towards a Theory of Anticipatory Adaptive Assemblages

  Författare :Magnus Larsson; Magnus Wålinder; Andreas Falk; Olga Popovic Larsen; KTH; []
  Nyckelord :Building materials; multi-objective optimisation; genetic algorithms; evolutionary architecture; material phase transitions; generative LCA; parametric epistemic things; presilience; postponism; anticipation; adaptation; simulation; Grasshopper; Byggnadsmaterial; flermålsop2mering; gene2ska algoritmer; evolu2onär arkitektur; materialbaserade fasövergångar; genera2v LCA; parametriska epistemiska 2ng; presiliens; postponism; antecipa2on; adap2on; simulering; Grasshopper; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation into how meta-heuristic multi-objective optimisation processes (genetic algorithms driven by evolutionary solvers) can bring about materials-related advantages in architectural performance. It redefines the architect’s and engineer’s role from being designers of a singular space or structure to being designers of entire species of spaces, and discusses a particular method – anticipatory adaptive assemblages (AAA) – that allows such processes to produce many generations of design iterations that eventually yield individuals optimised for a set of predefined objectives. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of Low Temperature Damage in Asphalt Mixtures with Non-Contact Resonance Testing

  Författare :Abiy Bekele; Denis Jelagin; William Buttlar; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Asphalt concrete; dynamic modulus; non-contact excitation; resonance testing; thermally induced damage; viscoelasticity; Asfaltbetong; beröringsfri excitation; resonansfrekvens; resonansprovning; styvhetsmodul; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Thetemperature induceddamage in asphalt mixtureshas always been a major distress that requires a substantialconsiderationin the asphalt industry. One of the most important aspects of studying temperature induceddamage is developing a practical test method for evaluation of the material’s resistanceto it. LÄS MER

 3. 3. New Experimental and Modelling Tools for Multiscale Characterization of Asphalt Mastic

  Författare :Hassan Fadil; Denis Jelagin; Robert Ingemar Karlsson; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Asphalt mastics act as a binding phase in asphalt mixtures and their rheological properties strongly affect the performance of asphalt mixtures with respect to virtually all damage modes. In order to measure mastics properties, relevant for field performance, testing should be performed at size-scales representative for the morphology and material inhomogeneity of asphalt mixtures. LÄS MER

 4. 4. Spherical Indentation Technique for Multiscale Characterisation of Asphalt Mixtures

  Författare :Hassan Fadil; Denis Jelagin; Manfred Partl; Per-Lennart Larsson; Said Safwat; Eshan Dave; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : The viscoelastic properties of asphalt  mixtures  strongly  influence the  performance of flexible pavements  with respect to  their resistance to several common distress modes. Therefore, accurate measurement of these properties and their change during the service life is an important area of ongoing research. LÄS MER

 5. 5. Road Surface and Tyre Interaction : Functional Properties affecting Road Dust Load Dynamics and Storage

  Författare :Joacim Lundberg; Sigurdur Erlingsson; Mats Gustafsson; Xavier Querol; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; NATURAL SCIENCES; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Road dust; Road abrasion wear; Studded tyre abrasion wear; Texture; Emissions; Abrasion wear model; NORTRIP; PM10; Particles; Stone Mastic Asphalt – SMA; Porous Pavements; Double Layered Porous Asphalt Concrete – DLPAC; Road traffic noise; Rolling Resistance; Friction; Holistic; Function; Functional properties; Functional demands; Temporal variation; Spatial variation; Vägdamm; Vägslitage; Dubbdäcksslitage; Textur; Emissioner; Slitagemodell; NORTRIP; PM10; Partiklar; Asfaltsbetong; stenrik - ABS; Dränerande beläggning; Dubbeldränerande beläggning; Buller; Rullmotstånd; Friktion; Holistisk; Funktion; Funktionskrav; Tidsvariation; Rumsvariation; Byggvetenskap; Civil and Architectural Engineering; Building Materials; Byggnadsmaterial;

  Sammanfattning : Luftburna partiklar (PM) är ett problem för människans hälsa, där flertalet samband mellan negativa hälsoeffekter finns mellan luftföroreningar finns, bland annat för respiratoriska sjukdomar, lungcancer och kardiovaskulära sjukdomar med flera. I länder där dubbdäck används, till exempel Sverige, Finland och Norge, och sandning av vägar och gator genomförs vintertid för att säkerställa god friktion kommer en betydande andel av partiklarna från vägslitage och nedkrossning av sand vilket bidrar till PM10. LÄS MER