Sökning: "Jonas Östling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Jonas Östling.

  1. 1. Function and regulation of the Yeast Mig1 repressor

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Jonas Östling; Uppsala universitet.; [1998]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biochemistry; glucose repression; Mig1; zinc finger protein; Saccharomyces cerevisiae; Kluyveromyces marxianus; Snf1; Biokemi; MEDICINE Chemistry Biochemistry; MEDICIN Kemi Biokemi; molekylär cellbiologi; Molecular Cellbiology;

    Sammanfattning : Glucose repression is a global regulatory response in the yeast Saccharomyces cerevisiae. Thus, in the presence of glucose, the preferred carbon source, expression of many genes encoding proteins required for metabolism of other carbon sources are turned off.An important mediator of glucose repression is the Mig1 repressor. LÄS MER