Sökning: "Joacim Larsen"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Joacim Larsen.

 1. 1. Att genomgå stamcellstransplantation : Patienters uppfattning om och faktorer av betydelse för symptom, funktionellt status och hälsorelaterad livskvalitet

  Författare :Joacim Larsen; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Stockholm Karolinska Institutet Huddinge Institutionen för laboratoriemedicin och Institutionen för medicin vid Karolinska Universitetssjukhuset vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad vid Institutionen för neurobiologi; []
  Nyckelord :livskvalitet; stamcellstransplantation; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Stem-cell transplantation (SCT) is one therapy alternative in cases of malignant diseases. The SCT process begins with a course of high-dose chemotherapy with or without irradiation, which results in side-effects that can range from minimal to life-threatening. LÄS MER

 2. 2. Att genomgå stamcellstransplantation/Undergoing stem-cell transplantation : Patienters uppfattning om symtom, funktionellt status och hälsorelaterad livskvalitet/Patients perceptions of symptoms, functional status and health-related quality of life

  Författare :Joacim Larsen; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP;

  Sammanfattning : Stem-cell transplantation (SCT) is one therapy alternative in cases of cancer diseases. The SCT process begins with a course of high-dose chemotherapy with or without irradiation, which results in side- effects that can range from minimal to life-threatening. LÄS MER

 3. 3. Life situation in patients and their family members after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation : aspects of health and support in different care settings

  Författare :Karin Bergkvist; Joacim Larsen; Jonas Mattsson; Unn-Britt Johansson; Karin Ahlberg; Sophiahemmet Högskola; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation; Family member; Home care; Hospital care; Patient reported experiences; Patient reported outcomes; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; allogeneic hematopoietic stem cell transplantation;

  Sammanfattning : Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (HSCT) is mainly an intensive treatment option for hematology malignancies. During the past decades, improved care and treatment have been systematically developed. LÄS MER