Sökning: "ICQ"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet ICQ.

 1. 1. Conversational Writing : A Multidimensional Study of Synchronous and Supersynchronous Computer-Mediated Communication

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Ewa Jonsson; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; CMC; computer-mediated communication; conversational writing; chat; computer chat; ICQ; IRC; Internet relay chat; multidimensional; Biber’s dimensions; synchronous CMC; supersynchronous CMC; English; Engelska;

  Sammanfattning : This study is a linguistic investigation of two genres of computer-mediated communication (CMC), namely two modes of conversational writing: ‘Internet relay chat’ (synchronous CMC) and ‘split-window ICQ chat’ (supersynchronous CMC). The study employs Douglas Biber’s multifeature multidimensional methodology, taking into account the six dimensions of textual variation in English identified in his 1988 book Variation across speech and writing (i. LÄS MER

 2. 2. Depressiva reaktioner hos blivande och nyblivna mödrar : kvinnors och mäns upplevelser av föräldraskap första året efter barnets födelse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Women's and Children's Health

  Författare :Louise Seimyr; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; perinatal;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the prevalence of maternal emotional distress and depressive mood in pregnant and new mothers and the consequences for women’s and men’s perceptions of the unborn and newborn infant, parenthood and everyday life during the first year after childbirth. Method: Project A: A total of 232 women in Stockholm filled out three screening instruments for depression after the birth of their first baby: Beck Depression Inventory (BDI), Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) Postpartum and Depression Symptoms Rating Scale (PDRS) as well as to complete various background data. LÄS MER

 3. 3. Ledsna mammor - besvikna kvinnor? : Perinatal depression och kvinnors och mäns föräldrarskap första året efter barnets födelse

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Women's and Children's Health

  Författare :Louise Seimyr; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Perinatal depression; experience of parenthood; breastfeeding; social support;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to study the prevalence of maternal depressive mood during pregnancy and up to one year after childbirth in relation to the parents' psycho-social conditions, perception of the infant's temperament and experience of parenthood. Methods: In a longitudinal community-based study, 434 pregnant women were invited to the study. LÄS MER

 4. 4. IKT-användning för koordination inom projektgrupper

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Helena Oskarsson; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer and Systems Science; Data och Systemvetenskap;

  Sammanfattning : In this Licentiate Thesis project groups’ use of Information and Communication Technology (ICT) to coordinate their work is investigated. Coordination is present in all organized human activities and, due to new forms of organizing, e.g. project groups, the development seems to be moving towards an increased intensity of this management aspect. LÄS MER