Sökning: "Dick Harrison"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Dick Harrison.

 1. 1. The Early State and the Towns. Forms of Integration in Lombard Italy, AD 568-774

  Författare :Dick Harrison; Historia; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Italien; Italy; early Middle Ages; tidig medeltid; early state; tidig stat; langobarder; Lombards;

  Sammanfattning : This disstertation is a study of the foundations of the early state of Lombard Italy, AD 568-774. The main issue of the work is the hypothetical integration of social sectors within the context of an early state, as opposed to alternative forms of integration. LÄS MER

 2. 2. Sockerförsöket : kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa

  Författare :Elin Bommenel; Dick Harrison; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Public Health; research practice; history of medicine; medical experiments; experimental studies; medical ethics; care of mentally retarded; history of dentistry; science and technology studies; Vipeholm; Folkhälsoprojekt; Forskningspraktik; medicinhistoria; medicinska experiment; medicinsk etik; sinnesslövård; tandvårdshistoria; teknik- och vetenskapsstudier; Vipeholm; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : År 1942 hade 99,99 procent av svenskarna karies. Den nyöppnade folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder.I gränslandet mellan forskning, vård och politik genomförde Medicinalstyrelsen på regeringens uppdrag en utredning om hur folksjukdomen skulle kunna stoppas. LÄS MER