Sökning: "Elin Bommenel"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Elin Bommenel.

  1. 1. Sockerförsöket : kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa

    Författare :Elin Bommenel; Dick Harrison; Christer Nordlund; Linköpings universitet; []
    Nyckelord :Public Health; research practice; history of medicine; medical experiments; experimental studies; medical ethics; care of mentally retarded; history of dentistry; science and technology studies; Vipeholm; Folkhälsoprojekt; Forskningspraktik; medicinhistoria; medicinska experiment; medicinsk etik; sinnesslövård; tandvårdshistoria; teknik- och vetenskapsstudier; Vipeholm; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : År 1942 hade 99,99 procent av svenskarna karies. Den nyöppnade folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder.I gränslandet mellan forskning, vård och politik genomförde Medicinalstyrelsen på regeringens uppdrag en utredning om hur folksjukdomen skulle kunna stoppas. LÄS MER