Sockerförsöket : kariesexperimenten 1943-1960 på Vipeholms sjukhus för sinnesslöa

Detta är en avhandling från Arikv Förlag, Box 1559, 221 01 Lund

Sammanfattning: År 1942 hade 99,99 procent av svenskarna karies. Den nyöppnade folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut svenska folkets illa anfrätta tänder.I gränslandet mellan forskning, vård och politik genomförde Medicinalstyrelsen på regeringens uppdrag en utredning om hur folksjukdomen skulle kunna stoppas. Strax utanför Lund, på Vipeholms statliga sjukhus för obildbara sinnesslöa, undersökte ett mångvetenskapligt forskarlag mellan 1945 och 1955 vad som orsakade karies. Sjukhusets patienter blev föremål för de ömsom förebyggande och ömsom kariesprovocerande experimenten. Vitaminer, mineraler, kolor och choklad skänktes av en industri med krav på inflytande på forskningen.I denna doktorsavhandling undersöker Elin Bommenel forskningspraktiken som var en del av 1940- och 50-talens politisk-vetenskapliga folkhälsoforskning och som kunde producera politiskt användbara resultat. Hon följer forskningsprocessen på Vipeholm från planeringen 1943 till Medicinalstyrelsens stora upplysningskampanj 1957 och en statlig offentlig utredning som 1960 skulle omdefiniera folktandvårdens mål från det lagande till det förebyggande mål den har än i dag.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.