Sökning: "Birgitta Öhman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Birgitta Öhman.

  1. 1. Sjuksköterskans patientundervisning inom geriatrisk vård och rehabilitering

    Detta är en avhandling från Stockholm : HLS förlag

    Författare :Birgitta Öhman; Stockholms universitet.; [2003]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Geriatric nursing; Patientundervisning; Sjuksköterska; patientrelationer; Äldrevård; Sverige;

    Sammanfattning : .... LÄS MER