Sökning: "Annika Åstrand"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Annika Åstrand.

  1. 1. När PBS kom till byn : Berättelser om erfarenheter av ProblemBaserad Skolutveckling

    Författare :Annika Åstrand; Hans-Åke Scherp; Héctor Pérez Prieto; Mikael Alexandersson; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school development; education politics; policy; discourse; narrative; organization studies; skolutveckling; utbildningspolitik; policy; diskurs; berättelser; organisationsforskning; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik;

    Sammanfattning : This thesis presents a study on different school actors’ narratives about how they have experienced a participation in a school development collaboration called PBS, problem based school development. A school development and research project based at Karlstad University. LÄS MER