Sökning: "Anna Öqvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna Öqvist.

 1. 1. Skolvardagens genusdramaturgi : en studie av hur femininiteter och maskuliniteter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring

  Författare :Anna Öqvist; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to describe and analyse how pupils in 5th grade are doing femininities and masculinities in everyday school life. A particular focus is placed on how terms such as hora [‘whore'] and kärring [‘hag'] are used but also to some extent on how girls construct femininities in relation to one another through other linguistic and bodily actions. LÄS MER

 2. 2. När man talar om trollen : Personreferens i svenskt samtalsspråk

  Författare :Jenny Öqvist; Jan Anward; Anna Lindström; Per Linell; Jakob Steensig; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; interactional linguistics; conversation analysis; reference to persons; sequential organization; continuity; discontinuity; Swedish talk-in-interaction.; svenska språket; samtalsanalys; språkvetenskap; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : The thesis investigates reference to non-present, singular persons in Swedish talk-ininteraction. The overall aim of the study is to analyse instances of person reference as parts of their linguistic, sequential and social contexts, and to describe these instances with regard to interactional, formal/structural, and functional aspects. LÄS MER