Sökning: "Ann-sofie Bakshi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ann-sofie Bakshi.

  1. 1. Tilltro och misstanke : Genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

    Författare :Ann-Sofie Bakshi; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gene technology; pre-natal diagnostics; discourse; public discourse; dialogue; narrative; ideology; genre; recontextualization; metaphor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

    Sammanfattning : The aim of the thesis is to study how gene technology appears as a topic in certain arenas of the public discourse. What are the premises, visions and ideas that are continuously formulated and circulated in the public discourse, and through what communicative practices are they formulated? In order to limit the vast research field, this study focuses on gene technology in relation to pre-natal diagnostics. LÄS MER