Sökning: "young age"

Visar resultat 1 - 5 av 892 avhandlingar innehållade orden young age.

 1. 1. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER

 2. 2. Rhythm in late-modern Stockholm Social stratification and stylistic variation in the speech of men

  Detta är en avhandling från London : Queen Mary, University of London

  Författare :Nathan Joel Young; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rinkeby Swedish; Speech Rhythm; nPVI; multiethnolect; sociophonetics; Phonetics; fonetik;

  Sammanfattning : Denna avhandling visar att talrytm är socialt stratifierad i vardagsspråket hos män i Stockholm. Som ett symboliskt centrum för många senmoderna sociala förändringar är Stockholm också hemvist för Europas ”första” multietnolekt (rinkebysvenska, Kotsinas 1988a). LÄS MER

 3. 3. "Jag har alla åldrar i mig!" En studie om ålderns betydelser i kulturaktiviteter avsedda för barn, ungdomar och pensionärer

  Detta är en avhandling från London : Queen Mary, University of London

  Författare :Natalie Davet; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; critical age studies; childhood; youth; ageing; culture; intergenerational; power; age-categorization; position; age-coding; doing age; age-organization; unmarked adulthood;

  Sammanfattning : This study investigates the production of age in three state-funded intergenerational projects, intended to increase age integration between young and old citizens. The main aim of the study is to contribute to the production of knowledge about age as a social category and power system. LÄS MER

 4. 4. Recurrent Genetic Mutations in Lymphoid Malignancies

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Emma Young; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lymphoid malignancies; mutations; CLL; stereotypy; subsets; PMBL; NFKBIE; EGR2; whole-genome sequencing; Molekylär genetik; Molecular Genetics; Oncology; Onkologi;

  Sammanfattning : In recent years, the genetic landscape of B-cell derived lymphoid malignancies, including chronic lymphocytic leukemia (CLL), has been rapidly unraveled, identifying recurrent genetic mutations with potential clinical impact. Interestingly, ~30% of all CLL patients can be assigned to more homogeneous subsets based on the expression of a similar or “stereotyped” B-cell receptor (BcR). LÄS MER

 5. 5. Estimation of Speaker Age Effects of Speech Properties and Speech Material

  Detta är en avhandling från Sundsvall : Mid Sweden University

  Författare :Sara Skoog Waller; Mittuniversitetet.; Högskolan i Gävle.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age estimation; Voice perception; Speech properties; Speech rate; Vocal disguise; Age disguise; Accuracy; Confidence; Spontaneous speech;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to investigate factors related to accuracy in estimation of speaker age and the role of certain speech properties in perception and manipulation of speaker age, as well as their interaction with the speech material that the age estimates were based on. This thesis consists of three studies. LÄS MER