Sökning: "Fib aktuellt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Fib aktuellt.

  1. 1. Tilltalande bilder : genus, sexualitet och publiksyn i Veckorevyn och Fib aktuellt

    Författare :Anja Hirdman; Peter Dahlgren; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Vecko-revyn; Fib aktuellt; Sexualitet i massmedia; Veckotidningar;

    Sammanfattning : .... LÄS MER