Sökning: "Andreas Göransson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Andreas Göransson.

 1. 1. Crossing the threshold : Visualization design and conceptual understanding of evolution

  Författare :Andreas C. Göransson; Lena Tibell; Konrad Schönborn; Anat Yarden; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evolution; Natural selection; Visualization; Conceptual understanding; Conceptual change;

  Sammanfattning : The theory of evolution is considered the unifying theory of biology. An accurate understanding of evolution is vital both for the understanding of diverse topics in biology, but also for societal issues such as antibiotic resistance or biodiversity. LÄS MER

 2. 2. De vocibus Novi Testamenti Aramicis, dissertatio tertia, qvam ... præside, Mag. Erico Hesselgren, ... publice examinandam sistit stipendiarius Grönvallianus, Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die X. Decembris Anni MDCCLXIII. H. P. M. S

  Författare :Eric Hesselgren; Andreas Göransson; Eric Hesselgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De vocibus Novi Testamenti Aramicis dissertatio quarta, qvam ... præside Mag. Erico Hesselgren, ... pro-gradu, publice examinandam sistit, Stipendiarius Grönvallianus Andreas Göransson, Fahluna Dalekarlus. In Audit. Carol. Maj. die XII. Maji anni MDCCLXIV. H. A. M. S

  Författare :Eric Hesselgren; Andreas Göransson; Eric Hesselgren; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER