Sökning: "Ambjörn Hugardt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Ambjörn Hugardt.

  1. 1. Individuality and development in children's spontaneous tempo and synchronization

    Författare :Ambjörn Hugardt; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

    Sammanfattning : .... LÄS MER