Avancerad sökning

Hittade 1 avhandling som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården

    Författare :Agneta Kullén Engström; [external]; []
    Nyckelord :grounded theory; hälso- och sjukvård; effektivitet; sammanslagningar; privatisering;

    Sammanfattning : Bakgrund och syfte Inom hälso- och sjukvården har krav på ökad effektivitet, tillgänglighet och höjd kvalitet, samt en minskad ekonomisk ram, krävt förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Ett syfte med denna avhandling är att utifrån professionellas upplevelser och erfarenheter belysa den praktiska innebörden av begreppet effektivitet i hälso- och sjukvården. LÄS MER