Sökning: "sammanslagningar"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet sammanslagningar.

 1. 1. Ledarskap och medarbetarskap vid strukturella förändringar i hälso- och sjukvården

  Författare :Agneta Kullén Engström; [external]; []
  Nyckelord :grounded theory; hälso- och sjukvård; effektivitet; sammanslagningar; privatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte Inom hälso- och sjukvården har krav på ökad effektivitet, tillgänglighet och höjd kvalitet, samt en minskad ekonomisk ram, krävt förändringar i hälso- och sjukvårdssystemet. Ett syfte med denna avhandling är att utifrån professionellas upplevelser och erfarenheter belysa den praktiska innebörden av begreppet effektivitet i hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning

  Författare :Markus Gossas; Stig Montin; Erik Westholm; Anders Lidström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statlig styrning; Nätverksstyrning; Kommunsamverkan; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : Samarbete mellan kommuner har ökat i omfattning under 1990- och 2000-talet. I rapporten betraktas fenomenet samverkan som uttryck för en kommunreform där staten har en central och pådrivande roll. LÄS MER

 3. 3. Making 21st Century Maps Legible - Methods for Measuring and Improving the Legibility and Usability of Real-Time Maps

  Författare :Hanna Stigmar; Fastighetsvetenskap; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The research presented in this thesis has focused on methods for improving the legibility and usability of maps in real-time map services. The aim has been threefold: to create methods to increase the cartographic quality of maps in map services, to develop methods to measure the legibility, as perceived by the user, and to evaluate the quality of maps. LÄS MER