Sökning: "Naturvetenskapsämnenas didaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden Naturvetenskapsämnenas didaktik.

 1. 1. En didaktisk studie av kunskapsinnehåll i biologi på universitetet : Med genbegreppet som exempel

  Författare :Veronica S. Flodin; Per-Olof Wickman; Christina Ottander; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biology; higher education; tertiary education; didaktik; didactics; discipline-based education research; science education; knowing; gene concept; practice epistemology; Hirst; Wartofsky; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : This thesis is about knowing in biology in higher education and research. The gene concept is used as an example of knowledge content that is common to both biological research and education. The purpose is to study how knowing about the gene is expressed in different forms of knowledge contexts at the university. LÄS MER

 2. 2. Drama i kemisalen : En designbaserad studie av hur kreativt drama kan stödja gymnasieelevers lärande av kemisk bindning

  Författare :Kerstin Danckwardt-Lillieström; Maria Andrée; Margareta Enghag; Marianne Ødegaard; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : A major challenge for chemistry education is to develop the students' understanding of chemical bonding. In upper-secondary school, the challenges are commonly expressed as difficulties for students to distinguish between intra and intermolecular bonding and to understand chemical bonding in terms of electronegativity. LÄS MER

 3. 3. Epistemisk drift : Genbegreppets rörelser i några av forskningens och undervisningens texter i biologi

  Författare :Veronica Flodin; Ingrid Carlgren; Lena Tibell; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gene; gene concept; biology; content; text book; recontextualization; higher education; gen; genbegreppet; biologi; innehåll; lärobok; rekontextualisering; högre utbildning; naturvetenskapsämnenas didaktik; Science Education;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna uppsats är att utveckla förståelsen för relationen mellan den kunskap som tas fram i forskning i biologi och den kunskap som det sedan undervisas om, i kurser på universitetet. Arbetet i denna uppsats är begränsat till den del av forskning och undervisning som är inriktad mot användningen av vetenskapliga begrepp i texter, och vilka innebörder användningarna leder till. LÄS MER

 4. 4. Rationella tal som tal : Algebraiska symboler och generella modeller som medierande redskap

  Författare :Helena Eriksson; Torbjörn Tambour; Inger Eriksson; Astrid Pettersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rational numbers; learning study; learning activity; Mathematics education; Rationella tal; lärandeverksamhet; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : In this study the teaching of mathematics has been developed in relation to rational numbers and towards a learning activity. At the same time topic-specific mediated tools have been studied. The iterative model for learning study has been used as research approach. LÄS MER

 5. 5. Att etablera och upprätthålla ett algebraiskt arbete i årskurs 2 och 3 : En undervisningsutvecklande studie med matematiska mönster som innehåll

  Författare :Jenny Fred; Lisa Björklund Boistrup; Inger Eriksson; Angelika Kullberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; early algebra; algebraic pattern generalizations; learning activity; Davydov; learning study; mathematics education; tidig algebra; algebraisk mönstergeneralisering; lärandeverksamhet; Davydov; learning study; matematikundervisning; Mathematics Education; matematikämnets didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i yngre åldrar (årskurs 2 och 3) ska engageras i ett algebraiskt arbete. Learning study har använts som metod (ansats) för att producera data. LÄS MER