Sökning: "Agneta Halvarsson Lundkvist"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Agneta Halvarsson Lundkvist.

 1. 1. Styrning genom lärande : En studie av programutvecklingens dynamik i nationella program

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Runt om i världen pågår en rad utvecklingsprogram vars syfte är att stödja utvecklingsarbete i olika typer av verksamheter. Jag behandlar två sådana svenska nationella utvecklingsprogram och fokuserar lärandets betydelse för programmens utveckling. LÄS MER

 2. 2. Learning Dynamics of Workplace Development Programmes Studies in Swedish national programmes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Agneta Halvarsson Lundkvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Workplace development programme; workplace learning; social learning system; Arbetsplatslärande; nationella program; sociala lärandesystem;

  Sammanfattning : The thesis focuses on workplace development programmes (WPDPs) that operationalize national policies on workplace development. WPDPs are time-limited and they provide support to organizations that aim to improve their operational performance or employees’ work conditions. LÄS MER