Sökning: "1720-1800"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet 1720-1800.

 1. 1. Militärstatens arvegods : Officerstjänstens socialreproduktiva funktion i Sverige och Danmark, ca 1720-1800

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Thisner; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :History; Sweden and Denmark; 1720-1800; early modern state; military state; social reproduction; redistribution; army officers; agrarian revolution; early capitalism; military allotment and tenure estabishment; purchase of office; marriage; patron-klient relationships; patronage; social history; military history; upper strata social life; nobility; table of ranks; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : A new type of state emerged in Europe during the sixteenth and seventeenth centuries. Such states, used the bulk of tax revenues for warfare or preparations for war, with Sweden and Denmark being particularly heavily armed. Officers and officials stood at the center of this system. LÄS MER

 2. 2. Lantprästen : prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800 : Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

  Författare :Carin Bergström; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Präster Sverige 1700-talet; Präster Sverige 1720-1800; Prästämbetet historia Sverige Uppland 1720-1800; Olands och Frösåkers kontrakt; Uppland;

  Sammanfattning : .... LÄS MER