How Digital Servitization Unfolds : Empirical insights from Swedish industry

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.