Sökning: "Luleå Tekniska Universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 3256 avhandlingar innehållade orden Luleå Tekniska Universitet.

 1. 1. Sökandemönster till högskolan : en fallstudie vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Håkan Perzon; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell marknadsföring; Industrial Marketing;

  Sammanfattning : The study deals with a complex problem connected to the situation of recruiting students to Swedish universities. There is increasing competition between universities as well as between the applying students. LÄS MER

 2. 2. "Akademins (o)föränderliga genusmönster" : En analys av jämställdhetsinsater vid Luleå tekniska universitet

  Författare :Eva Källhammer; Malin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Anna Croon Fors; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; academia; discourses; gender; gender equality efforts; metaphors; participatory method; persona; akademin; diskurser; genus; interaktiva metoder; jämställdhetsinsater; metaforer; persona; Arbetsvetenskap; Human Work Sciences;

  Sammanfattning : I denna avhandling fokuseras akademins (o)föränderliga genusmönster för att öka kunskapen om förutsättningarna för långsiktig förändring av rådande genusmönster i akademin. Trots olika jämställdhetsinsatser vid högskolor och universitet är de nämligen fortfarande könssegregerade, vilket är speciellt tydligt på höga positioner. LÄS MER

 3. 3. Tekniskt sett av kvinnor : kvinnors examensarbeten på civil- och bergsingenjörsutbildningarna Tekniska Högskolan i Luleå 1971-1993

  Författare :Maria Udén; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en monografi uppbyggd kring frågan ”Vad är teknik?”. Syftet är att skapa inblick om teknik sett ur kvinnors perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Proterozoic crustal growth along the Archaean continental margin in the Luleå area, northern Sweden

  Författare :Claes Mellqvist; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Applied Geology; Tillämpad geologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Riksgränsbanans elektrifiering : Stat och företag i samverkan: 1910-1917

  Författare :Roine Wiklund; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion - History and philosophy subjects; Historia; Teknik; Järnväg; Elektrifiering; Malmbanan; Riksgränsbanan; innovationsprocess; offentlig beställare; tekniska system; Humaniora och religionsvetenskap - Historisk-filosofiska ämnen; Teknikhistoria; History of Technology;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande doktorsavhandling i teknikhistoria är att öka kunskapen om varför, men framförallt hur och under vilka villkor den första elektrifieringen av en statsägd järnväg genomfördes i Sverige. Arbetet med Riksgränsbanans elektrifiering pågick 1908-1917 och var på många sätt ett unikt pionjärprojekt. LÄS MER