"Och varje myra drog sitt streck till den stora gravyren"  - Lyrisk piktorialism med exempel från Ella Hillbäcks och Tomas Tranströmers verk

Sammanfattning: I licentiatavhandlingen undersöks litterär piktorialism, ett litterärt grepp som innebär att verkets gestaltade objekt jämförs med, beskrivs som eller representeras i termer av visuella, ikoniska representationer, som till exempel tavlor, fotografier eller skulpturer. För att belysa piktorialismens funktion och effekt analyseras ett antal dikter av Ella Hillbäck och Tomas Tranströmer.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)