Spelet kring investeringskalkyler : Om den strategiska användningen av det för-givet-tagna

Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedts juridik

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.