Sökning: "Handelshögskolan I Stockholm."

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Handelshögskolan I Stockholm..

 1. 1. Aktieägarvärden i fokus : internationell påverkan på intressentrelationer genom förvärv och fusion

  Författare :Tommy Borglund; Hans De Geer; Stockholm Handelshögskolan i Stockholm Ekonomiska forskningsinstitutet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Förvärv och fusioner; globalisering; företagsetik; intressentrelationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Iggesundsaffären : rationaliteter i en strategisk förvärvsprocess

  Författare :Mona Ericson; Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Papperspolisen : den ökande administrationen i moderna organisationer

  Författare :Anders Ivarsson Westerberg; Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polisväsen; organisationsförändringar; administration och förvaltning; organisationsteori; Administration; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om den ökande administrationen i moderna organisationer. Det är ett fenomen som uppmärksammats inom flera områden på senare tid, bl.a. inom skolan, sjukvården och polisen. LÄS MER

 4. 4. Könsstrukturer i organisationer : Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling

  Författare :Anna Wahl; Sven-Erik Sjöstrand; Gisele Asplund; Maud Eduards; HHS Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :Könsstruktur; karriär; feministisk teori; organisation och kön;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Oskar Sillén, Professor och praktiker : Några drag i företagsekonomiämnets tidiga utveckling vid Handelshögskolan i Stockholm

  Författare :Eva Wallerstedt; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business Studies; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER