Sökning: "Handelshögskolan I Stockholm."

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Handelshögskolan I Stockholm..

 1. 1. Logistikavtalet Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Iustus Förlag

  Författare :Jakob Heidbrink; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Contract law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Speciell avtalsrätt; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Transporträtt; Logistik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER

 2. 2. Miljö och dess många ansikten i staden - om kvalitetsmätningar och organisering i Stockholm

  Detta är en avhandling från Göteborg : Bokförlaget BAS/Göteborg University

  Författare :Petra Adolfsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Miljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. De säger att nätbutik är bekvämt

  Detta är en avhandling från Göteborg University, School of Business, Economics and Law, Department of Business Administration

  Författare :Malin Sundström; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; internet shopping; online store; convenience; convenient; consumer; internet customer; marketing;

  Sammanfattning : The starting point of this dissertation is the increasing number of Swedish consumers who use the Internet for shopping. Convenience is said to be an important ground for this choice. However, there are few studies that attempt to understand the true meaning of convenience. LÄS MER

 4. 4. Bolagsorganens reglering och dess ändamålsenlighet : En aktiebolagsrättslig studie om ägarledda bolag

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure förlag AB

  Författare :Hanna Almlöf; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish company law; closely held companies; owner managed companies; company organisation; decision taking organs; principle of unanimous assent; family governance; family council; owner’s meeting; Regulation theory; regulation techniques; Law and Economics; legislative goals; ägarledda aktiebolag; aktiebolagets organisation; bolagsorgan; principen om samtliga aktieägares samtycke; flexibla beslutsförfaranden; ägarråd; familjeråd; regleringsteori; regleringstekniker; rättsekonomi; lagstiftningsändamål;

  Sammanfattning : This dissertation discusses the regulation of organisation in limited companies from a closely held company perspective. The overall aim of the study is to evaluate whether the goals of the Swedish Companies Act are fulfilled by the current regulation on company organisation and decision taking organs when applied to closely held owner managed companies. LÄS MER

 5. 5. Om fakultativa regler. En studie av svensk och unionsrättslig reglering av skönsmässigt beslutsfattande i processrättsliga frågor

  Detta är en avhandling från Stockholm : Iustus

  Författare :Anna Wallerman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Civilprocess; EU-rätt;

  Sammanfattning : Increased flexibility has been one of the most consistently pursued goals of civil procedure reforms in Sweden during recent decades, resulting in a near doubling of the number of rules intended to confer discretion upon the courts. Meanwhile, the Court of Justice of the EU (CJEU) has in its case law increasingly ventured into core areas of procedural law, suggesting inter alia that the legislative choice to confer discretion on the courts affects the effective enforcement of EU law. LÄS MER