(R)evolutionära idéer. Förändring i svensk sjukförsäkringspolitik 1995-2015

Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.