Bleeding Oesophageal Varices. A Clinical Study of Mesocaval Interposition Shunting and Endoscopic Sclerotherapy

Detta är en avhandling från Department of Surgery, Clinical Sciences Lund, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Blödande åderbråck i matstrupen - en jämförande studie mellan kirurgisk shunt och lokal behandling Patienter med skrumplever riskerar många komplikationer. Den mest fruktade är blödning från oesofagusvaricer, dvs åderbråck i matstrupen. Fyrtio procent av patienterna avlider om de inte får behandling. Anledningen till att patienter med skrumplever (cirros) utvecklar oesofagusvaricer är att blodflödet från tarmen via portådern hindras vid dess passage genom levern. Trycket stiger i portådern och blodet tvingas ta andra vägar för att komma förbi den cirrotiska levern. I matstrupen upparbetas därför tunnväggiga åderbråck genom vilka tarmblodet passerar förbi levern. En tredjedel av patienterna med oesofagusvaricer får blödningar vilka kan behandlas på två sätt: antingen leder man genom en shuntoperation blodflödet förbi levern eller behandlar åderbråcken i matstrupen. Det finns åtskilliga shuntkonstruktioner beskrivna. Vi har valt en som är tekniskt enkel och som inte tidigare utvärderats

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.