Sökning: "alpha"

Visar resultat 1 - 5 av 610 avhandlingar innehållade ordet alpha.

 1. 1. On Alpha-decay and Alpha Clustering

  Detta är en avhandling från Zagreb University

  Författare :Gordana Dodig-Crnkovic; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1988]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Molecular characterization and evolution of alpha-actinin from protozoa to vertebrates

  Detta är en avhandling från Umeå : Kemi

  Författare :Ana Virel; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; alpha-actinin; evolution; spectrin repeat; intragene duplication; phylogenetic tree; spectrin superfamily; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi;

  Sammanfattning : alpha-actinin is a ubiquitous protein found in most eukaryotic organisms. The ability to form dimers allows alpha-actinin to cross-link actin in different structures. In muscle cells alpha-actinin is found at the Z-disk of sarcomeres. LÄS MER

 3. 3. GDNF and alpha-synuclein in nigrostriatal degeneration

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Maria Chermenina; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson s disease; GDNF; ventral mesencephalon; lateral ganglionic eminence; alpha-synuclein; medicinsk utvecklings- och neurobiologi; Developmental Neurosciences;

  Sammanfattning : Parkinson’s disease is a common neurological disorder with a complex etiology. The disease is characterized by a progressive loss of dopaminergic cells in the substantia nigra, which leads to motor function and sometimes cognitive function disabilities. LÄS MER

 4. 4. Pathogenic effects of alpha-synuclein: modifications and toxicity

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Natalie Landeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :Parkinson s disease; adeno-associated viral vector; animal models; alpha-synuclein; substantia nigra; dopaminergic neurons; phosphorylation; aggregation; toxicity;

  Sammanfattning : Accumulation of intraneuronal inclusions, containing mainly a protein called alpha-synuclein (asyn), is thought to play a critical role in neurodegenerative disorders such as Parkinson's disease (PD). In these so called Lewy bodies, the majority of asyn is phosphorylated at serine 129 (pS129) suggesting that post-translational modifications may play a critical role in the process of aggregate formation. LÄS MER

 5. 5. Foam Formation and Starch Gelatinization with Alpha-Crystalline Emulsifiers

  Detta är en avhandling från SIK - Svenska Livsmedelsinstitutet

  Författare :Gisela Richardson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; image analysis.; rheology; microscopy; amylose-lipid complex; gelatinization; dynamical arrest; amylose; starch; sponge cake; foam; emulsifier; alpha-gel; physical state;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I bageriindustrin används emulgatorer i så kallad alfaform för att tårtbottnar ska kunna vispas i ett steg och ändå få en stor luftvolym. Avhandlingen fokuserar på vissa av emulgatorns effekter i produkter såsom kaksmet: Hur skumbildningen påverkas av emulgatormolekylernas packning, hur emulgatorer ändrar svällningen av stärkelsekornen i mjölet, och vilka effekterna blir i den verkliga produkten. LÄS MER