Sökning: "Secondary school"

Visar resultat 1 - 5 av 700 avhandlingar innehållade orden Secondary school.

 1. 1. Parental involvement in school : : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Laid Bouakaz; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet; Humanities Social Sciences; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. LÄS MER

 2. 2. Mellan fysisk bildning och aktivering : : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Malmö University.; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; Bernstein; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Secondary school; Subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER

 3. 3. Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program A study of teacher knowledge

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lena Aretorn; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mathematics education; teacher knowledge; electricity education; upper secondary school; vocational education; Swedish secondary school; matematikdidaktik; didactics of mathematics;

  Sammanfattning : Mathematical knowledge is often a prerequisite for students at Swedish upper secondary vocational programs to be able to study vocational courses, for example electricity courses in the Electricity Program. Electricity Program students study mathematics in their electricity courses as well as in their mathematics course. LÄS MER

 4. 4. Skolperspektiv Utveckling av verktyg för analys av politikers, lärares och elevers resonemang om skolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Anna Henningsson-Yousif; Uppsala universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; lifeworld; local school politicians; meaningfulness; patterns of aspects; pedagogical processes; personal processes; reasoning; school change; societal processes; spaces; teachers; teachers trainees; tools of analysis; upper secondary school pupils; Pedagogik; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : The major objective has been to create tools for analyzing the reasoning regarding the school the different actors involved - pupils, teachers, school and politicians show. A subordinate aim was to explore relevance in this connection of eight studies carried out by the author 1979 – 1999 concerning three basic areas: the pedagogical processes at the school level, at the teacher education level and at the level of school change. LÄS MER

 5. 5. Internal capacities for school improvement Principals' views in Swedish secondary schools

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogik

  Författare :Conny Björkman; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; school improvement; successful schools; capacity building; internal capacities; collaboration forms; staff development; leadership; principals views; principals´ views;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to describe and analyse principals´ views of collaboration forms, staff development and leadership, as critical internal capacities for school improvement, in five more successful and four less successful Swedish secondary schools, and compare the qualitative similarities and/or differences in the principals´ views at the level of schools. A successful school is understood to be a school where pupils accomplish both the academic objectives and the social/civic objectives in the National Curriculum. LÄS MER